Marketingová propagace

Propagace je komunikace s médii nebo přímo s kupujícím, kdy veškerým cílem našeho snažení je zvýšení prodeje našeho výrobku nebo služby. Sdělení je cílené, promyšlené a přesvědčivé. Firma se zaměřuje na určitou cílovou skupinu zákazníků, které se říká segment. Skupiny můžeme rozdělit podle segmentační proměnné, kterou může být například věku, pohlaví a bydliště. Propagace je součástí marketingového mixu 4P.

Marketingový mix tvoří čtyři části, které jsou: Price (cena), Place (místo), Product (výrobek), Promotion (propagace).

Propagace samotná v sobě zahrnuje ale více činností, které je nutno rozlišovat. Proto byl sestaven takzvaný propagační neboli komunikační mix, který se detailně zaměřuje na každou část. Každá firma by v závislosti na životnosti nabízeného výrobku měla věnovat propagaci pozornost.

Propagační mix má taktéž čtyři části: Reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností a osobní prodej.

Reklama

Jedna z činností propagace je reklama. Reklama je neosobní forma komunikace mezi zákazníkem a obchodníkem. Rozdělujeme ji na reklamu primární, selektivní a institucionální. Primární reklama se zaměřuje na propagaci jednoho výrobku, selektivní na propagaci firmy a institucionální slouží k vytvoření pozitivní představy o firmě. Reklamy nám většinou zprostředkovávají média. Inzerce bývá finančně náročnější záležitostí, nicméně tvoří důležitou součást reklamy. Jejím cílem je zisk a zvýšení prodeje výrobku nebo služby.

Podpora prodeje

Podpora prodeje nastává v životní fázi úpadku výrobku. Veřejnost o výrobku ví, počet zákazníků se snižuje. Hlavním cílem je zachránit výrobek a znovu ho představit veřejnosti jako mnohem lepší, inovovaný produkt nebo vytvořit různé akce nebo slevy, které by přispěli k většímu prodeji. Na rozdíl od reklamy zaměřené na delší časové působení podpora prodeje má stimulovat okamžitý prodej.

Vztahy s veřejností

Prostřednictvím takzvaného PR pracovníka neboli tiskového mluvčího komunikuje firma s veřejností. Pracovník vystupuje jménem firmy a snaží se svou činností přispět k prosperitě. Jedná se o dlouhodobou a cílevědomou činnost, která se snaží manipulovat s názorem veřejnosti. V praxi to znamená, že píše tiskové zprávy, PR články nebo se zúčastňuje tiskových konferencí.

Osobní prodej

Osobní prodej je nástroj marketingové komunikace, který slouží k budování dlouhodobých vztahů s určitými klienty. Prodejce komunikuje se zákazníkem tváří v tvář. Cílem je přesvědčit potenciální zákazníky o kvalitách produktu a dosáhnout co největšího prodeje.

 

Navštivte také

Doména www.1cp.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 12945 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.1cp.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář